BASISSTATISTIEKEN DETAILTABELLEN LOGBOEK

Logboek WerkloosheidHet logboek werkloosheid geeft een overzicht van de aanpassingen die, in de loop van de tijd, een invloed hebben gehad op de werkloosheidscijfers. De aanpassingen kunnen het gevolg zijn van overheidsmaatregelen, statistische of methodologische wijzigingen.


De icoontjes geven aan om wat voor aanpassing het gaat.

M Gewijzigde methodologie     O Overheidsmaatregel     I Gewijzigde indeling     S Effect op statistieken> 2021

>> Wijziging indeling per nationaliteit ten gevolge van de Brexit I S> 2019

>> Indeling Hoger onderwijs I S

>> Samenstelling en update van de beroepsbevolking S

>> Verdeling van de niet-werkende werkzoekenden per beroepsdomein M S

>> Verdeling van de niet-werkende werkzoekenden per gemeente I S> 2018

>> Identificeren van de gebruikers van het OCMW bij de werkzoekenden ingeschreven bij Actiris M S> 2017

>> Werkzoekenden OCMW gebruikers M S

>> Invoering Stage First O S> 2016

>> Hoger Beroepsonderwijs is nu hooggeschoold I

>> Invoeren Inschakelingscontract O S> 2015

>> Inschakelingsuitkeringen O S

>> Beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering O I S

>> Inschakelingsuitkeringen O S

>> Inschrijving als werkzoekende van werklozen en werklozen in SWT (Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) ongeacht hun leeftijd O S

>> Latere omzetting van jongeren in BIT M S> 2014

>> Vrij verkeer van werknemers uit Bulgarije en Roemenië O S

>> Invoeren Startbaanovereenkomst “vormende beroepservaring” bij een Brusselse ION O S> 2013

>> Buitenlandse studies zonder gelijkwaardigheid I S

>> Toetreding van Kroatië tot de Europese Unie O I S

>> Registratie deeltijds lerenden I S

>> Maxi-vrijstellingen zijn sinds januari 2013 enkel mogelijk voor 60-plussers O S

>> Instapstage O S> 2012

>> Jongeren in beroepsinschakelingstijd M S> 2009

>> Vrij verkeer van werknemers uit Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovakije, Letland, Litouwen, Estland en Slovenië O S> 2007

>> Bruggepensioneerden als WZUA geregistreerd O S

>> Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie O I S