ViewStat > Hulp > WZ - Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ)

Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ)

Alle basisstatistieken over de werkloosheid zijn gebaseerd op het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit zijn personen zonder betaalde arbeid ingeschreven als werkzoekende bij een openbare tewerkstellingsdienst. De definitie is overeenkomstig de bepalingen van Eurostat (het EU-bureau voor de statistiek).

Hierbij wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het dossier van de werkzoekende, ingeschreven bij Actiris, als basis genomen. Het gaat om de toestand van deze dossiers op het einde van de maand, en dus telkens om een momentopname (en dus niet om dynamische gegevens over de instroom en de uitstroom uit de werkloosheid).

De NWWZ worden opgedeeld in drie categorieën die standaard worden weergegeven bij de basisstatistieken, onder kerncijfers.

Categorieën van Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ)